Parkering

En samling av 40 artiklar
Kan jag parkera min motorcykel/moped med Parkster?
Jajamänsan! 🏍️ Regler för mc-parkering varierar i hela landet. Tumregeln är att samma regler gäller för bil och mc om inget annat anges eller om det inte finns dedikerad mc-parkering. Dvs. finns det ingen dedikerad mc-parkering eller skyltning som visar specifik taxa för mc så betalar man enligt den gällande taxan. Många kommuner/städer har information på sina hemsidor gällande mc-parkering. Det kan ex. vara info om var man hittar dedikerade p-platser, information om taxa och annan generell information som man kan ha användning av. Exempel: https://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Parkering/Motorcykel/
Det funkade inte att avsluta min biljett, vad gör jag nu?
Den vanligaste orsaken till att det inte funkar som vanligt är internetuppkoppling. Kontrollera att du har täckning och uppkoppling mot internet. Starta om din telefon och prova att byta plats ifall täckningen är dålig just där du står.  Om du har gjort allt det och ändå har problem kan du höra av dig till oss på 0775-33 30 30. Vi svarar på vardagar klockan 07.00-20.00 och helger & helgdagar klockan 08.00-18.00 
I vilka länder kan jag parkera i med Parkster?
Utöver Sverige 🇸🇪 så finns Parkster även i Tyskland 🇩🇪 och i Österrike 🇦🇹 I dagsläget behöver du skapa ett konto för det land du vill parkera i. Observera att ett mobilnummer och e-postadress endast kan finnas på ett konto. Du skapar ett nytt konto genom att ladda ner vår app (där appar finns). Klicka på 'Skapa konto', välj det land du vill parkera i och fyll i dina uppgifter. Avsluta med att registrera ett betalkort.   Do you need to get in contact with our German/Austrian customer service? Contact us via kundendienst@parkster.com 
Kan jag välja att visa appen i ett annat språk?
Parksters app kan visas i fyra språk - svenska, engelska, tyska och spanska. Om mobilinställningarna redan är inställda på ett av dessa språk kommer det automatiskt att användas för appen. För iPhone kan du även välja att endast uppdatera språket för appen. Det gör du enligt nedan: 1. Öppna mobilens inställningar 2. Sök efter/gå till Parksters app 3. Välj önskat språk i 'Föredraget språk' Observera att namnen på p-platserna ej översätts.
Kan jag köpa en biljett åt någon annan?
Visst kan du det!  I samband med att du köper din biljett så anger du det registreringsnummer som du vill att biljetten skall gälla för. Kostnaden för biljetten faktureras enligt din valda betalmetod. Observera att det är kontoinnehavaren som är betalningsskyldig.
Vad är abonnemangsparkering?
På p-platser där månadsbiljett erbjuds kan du skapa ett abonnemang där månadsbiljetten förnyas automatiskt (reaktivt abonnemang). På vissa p-platser erbjuds enbart abonnemang för månadsbiljett (proaktivt abonnemang) och här startar du ett abonnemang via en länk som du får av ex. parkeringsägaren, arbetsgivaren eller hyresvärden. De olika abonnemangstyperna skiljer sig bland annat åt i när det kommer till hur och när en biljett förnyas samt hur ett abonnemang skapas. Abonnemangen finns endast för månadsbiljett. Abonnemang behöver startas av dig som kund, Parkster kan alltså inte starta ett abonnemang åt dig - men vi kan självklart guida och hjälpa med information om detta behövs.  Proaktivt abonnemang * Biljett gäller för kalendermånad dvs. från den förste till den siste. * Biljett skapas automatiskt i förskott den 15:e. * Proaktiva abonnemang startas via länkar som fås av ex. parkeringsägaren, arbetsgivaren, hyrsevärden osv. Oftast delas de via hemsidor och intranät. * För att kunna starta ett proaktivt abonnemang krävs det att man har ett svenskt personnummer eller ett sk. samordningsnummer. Samordningsnumret anges som personnummer. * Abonnemanget har ingen bindningstid men behöver avslutas senast den 14:e i månaden för att undvika skapande av en ny biljett för kommande månad. * Byte av betalansvar kan göras via Mina sidor.  * Biljett faktureras i förskott. Den 16:e, i samma månad som biljett är skapad för kommande månad, läggs biljetten på order och kund blir fakturerad via vald betalmetod. * Där det finns begränsat antal abonnemang kan man ställa sig i kö och bli erbjuden ett abonnemang när det finns tillgängligt. Parkster kan inte se din köplats eller flytta den till en ny plats. * Abonnemanget avslutas av dig som kund via appen eller via Mina sidor.  Reaktivt abonnemang - automatisk förnyelse * Biljett skapas automatiskt i samband med att den föregående avslutas. * Abonnemanget startas av dig som kund antingen via appen eller via SMS. * Abonnemanget avslutas av dig som kund via appen, SMS samt via Mina sidor.  * Byte av betalansvar kan göras via Mina sidor.  * Abonnemanget har ingen bindningstid men behöver avslutas innan gällande biljett löper ut för att undvika skapande av ny biljett.
Jag har råkat avsluta mitt abonnemang och nu måste jag stå i kö för att få ett nytt. Går det att lösa?
Hoppsan! Vi kan dessvärre inte flytta eller ändra din köplats. Har du frågor om din köplats rekommenderar vi dig att kontakta den som administrerar det abonnemang som du står i kö för, exempelvis din arbetsgivare, hyresvärd eller parkeringsägaren. 
Jag behöver ansöka om behörighet. Vad innebär detta?
Det finns vissa p-platser som har en begränsning i vem som har tillgång till att starta biljett på p-platsen. Det är här behörighet tillämpas. Det krävs alltså att man har behörighet för att kunna starta en biljett. Behörighet finns oftast för personalparkeringar på ex. sjukhus. Biljetter med behörighet kan endast köpas av kunder som på förhand har blivit beviljade behörighet. Hur får jag behörighet? Du får behörighet via utsedda administratörer vilket oftast är närmsta chef. Information om vad som gäller för t. ex. personalparkering med behörighet finner du oftast på arbetsplatsens intranät. Generellt så får personer som är berörda av behörighet information om detta genom information på intranät eller genom någon form av utskick. I samband med att du får behörighet så skickas det ett mejl med information. Skulle behörigheten tas bort får du även information om detta via mejl.
Kan jag parkera min husbil/husvagn med Parkster?
Självklart kan du det! Vi finns på ställplatser och campingplatser runt om i landet. Våra gröna skyltar finns på plats där vi finns och du startar din parkering precis som vanligt i appen eller via SMS. Observera att regler kan skilja sig åt beroende på camping- eller ställplats. Tänk även på att uppmärksamma parkeringsplatsens skyltar eftersom vissa parkeringsplatser är reserverade för vanliga personbilar och förbjuder parkering av husbilar. Se skyltning vad som gäller för just din p-plats. Vad behöver du tänka på inför parkering av husbil? Ta reda på det här. 
Kan jag använda Parkster via CarPlay eller Android Auto?
Javisst! Det är bara att koppla upp Parkster appen i din bil!  CarPlay är en Apple -standard och Android Auto är en Google-standard som gör att en bilradio eller huvudenhet blir en display och controller för en iOS-enhet. Hur uppkoppling sker mellan din enhet och bilradion skiljer sig åt mellan olika bilar. Vanligast behöver du koppla in en USB-sladd från bilen till enheten, alternativt koppla upp dig via Bluetooth.     
Hur startar jag en långtidsbiljett?
En långtidsbiljett är en biljett med förutbestämd giltighetstid och pris. En långtidsbiljett går inte att avsluta i förtid. Priset är reducerat i relation till taxan för korttidsbiljetter. Exempel på långtidsbiljetter är: * Dygnsbiljett * Veckobiljett * Månadsbiljett * Årsbiljett Starta långtidsbiljett via appen 1. Sök fram p-platsen via kartvyn eller genom att ange zonkoden. 2. Klicka på 'Långtidsbiljetter' och välj biljett och giltighet genom att trycka på plusset.  3. Klicka på 'Välj bil och parkera' 4. Kontrollera vald biljett och giltighet i kontrollrutan och starta biljett genom att klicka på 'Köp biljett' För långtidsbiljetter som gäller i en månad kan du aktivera automatisk förnyelse. Med detta abonnemang förnyas din biljett en månad i taget i samband med att den tidigare löper ut. Du kan avsluta den automatiska förnyelsen när som helst men tänk på att göra det innan en ny biljett har skapats. Starta långtidsbiljett via SMS 1. Skicka ett SMS med längd på långtidsbiljett, zonkod, registreringsnummer och personnummer till 0707-13 14 15. Exempel: MÅNAD 12345 ABC123 7106061325 För att din SMS-parkering ska vara giltig behöver du försäkra dig om att du har fått ett svarskvitto till din mobil. 
Finns där en åldersgräns för att skapa ett konto hos Parkster?
Ja, du behöver vara minst 18 år gammal för att skapa ett konto och parkera via Parkster. Detta på grund av att du ingår ett avtal.  När du fyllt 18 kan du äntligen skapa ett eget konto hos Parkster. Något att se fram emot helt enkelt 🥳  
Hur fungerar parkeringstillstånd för rörelsehindrade?
För rörelsehindrade personer kan ett särskilt parkeringstillstånd utfärdas. Tillståndet kan utfärdas både till rörelsehindrade som själva kör motordrivna fordon och till andra rörelsehindrade som regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet. Man ansöker om tillståndet hos kommunen där man är folkbokförd.  Giltighet, användning och parkeringsavgifter Ett parkeringstillstånd gäller under en viss tid, dock längst i 5 år. Parkeringstillståndet gäller i hela landet och ger: * Rätt att parkera under högst tre timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än tre timmar, * Rätt att parkera under högst 24 timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är tillåten under minst tre men mindre än 24 timmar, * Rätt att parkera på parkeringsplatser som genom lokala trafikföreskrifter reserverats för rörelsehindrade med parkeringstillstånd, varvid viss längsta uppställningstid som föreskrivits för sådan plats skall iakttas, samt rätt att parkera under högst tre timmar på gågata. * Rätt att parkera under högst tre timmar på gågata. När ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade används ska tillståndet placeras i fordonets främre del så att det är väl synligt och läsbart utifrån. Parkeringstillstånd ger inte rätt att parkera på en plats som föreskrivits vara avsedd för ett visst ändamål eller fordonsslag. Parkering är inte alltid kostnadsfri på parkeringsplatser för personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Parkeringsavgiften är en kommunal angelägenhet, som kommunfullmäktige i varje kommun beslutar om. När det gäller parkeringsavgiften för parkeringsplatser för personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrade är grundregeln att en parkeringsavgift ska betalas. Några av kommunerna i landet tar dock inte ut någon parkeringsavgift på parkeringsplatser som är avsedda för personer med ett giltigt parkeringstillstånd. Detta varierar från kommun till kommun. Om kund är osäker på vad som gäller kan man antingen läsa på kommunens hemsida eller kontakta kommunen direkt.
Kan jag använda Parkster trots att jag inte har ett svenskt personnummer?
Visst kan du det! Vid skapande av konto via hemsidan kan du ange att du saknar ett svenskt personnummer. Via appen kan du välja att registrera dig utan att verifiera med BankID. Du anger då namn, adress samt väljer land.  Om du saknar svenskt personnummer/BankID måste du registrera ett konto- eller kreditkort som betalmetod. Det är inte möjligt att starta en parkering utan att detta är registrerat. Då du godkänner användaravtal och integritetspolicy vid skapandet så kan Parkster inte skapa ett konto åt dig som kund, men vi kan självklart guida och hjälpa med information om detta behövs.
Kan jag använda Parkster om jag har ett samordningsnummer?
Visst kan man det! Vid skapande av konto via appen eller hemsidan kan man ange att man saknar ett svenskt personnummer. Det innebär alltså att registrering görs utan att ange samordningsnumret. Om man saknar svenskt personnummer måste man registrera ett konto- eller kreditkort som betalmetod. Det är inte möjligt att starta en parkering utan att detta är registrerat. Då du som kund godkänner användaravtal och integritetspolicy vid skapandet så kan Parkster inte skapa ett konto åt dig, men vi kan självklart guida dig och hjälpa med information om detta behövs. Vad är ett samordningsnummer? Samordningsnummer är en identitetsbeteckning för personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige. Syftet med samordningsnummer är att myndigheter och andra samhällsfunktioner ska kunna identifiera personer även om de inte är folkbokförda i Sverige. Numret ser ut som ett personnummer men har talet 60 adderat till födelsedatumet.
Kan jag använda Parkster för att köpa biljett för boendeparkering?
Visst kan du det! Det finns olika lösningar för köp av boendebiljett. Vad som gäller där du bor hittar du enklast via kommunen eller hyresvärdens hemsida eller intranät. I vissa fall krävs det t.ex. att man har ett boendetillstånd för att boendebiljett skall kunna köpas eller vara giltig.  På vissa p-platser för boendeparkering kan det krävas ett externt boendetillstånd för att biljetten som köps via Parkster skall vara giltig. Exempel kan vara vid boendeparkering där man behöver ansöka om ett särskilt boendetillstånd via exempelvis kommunen eller fastighetsägaren. Biljetten kan köpas av vem som helst men den är alltså enbart giltig tillsammans med ett externt tillstånd. Information om hur du går tillväga för att ansöka om ett tillstånd finner du oftast på utfärdarens hemsida eller genom information som ges vid inflytt. Då tillståndet hanteras och ges av en utomstående part så har Parkster inte möjlighet att se vem som är berättigad ett tillstånd eller vem som har det eller ej. Frågor om ett tillstånd av detta slag hänvisas till utställaren av tillståndet. Generellt framgår det i appen om det krävs ett särskilt boendetillstånd. Köpt biljett men saknar giltigt tillstånd Har du köpt en biljett för boendeparkering via Parkster men saknar ett giltigt tillstånd kan parkeringsvakt utfärda kontrollavgifter på rätta grunder. Säkerställ därför att du har ett giltigt tillstånd vid köp av denna typ av biljett.
Hur aktiverar/inaktiverar jag SMS-parkering och talsvar?
För att du ska kunna starta parkering via SMS eller talsvar så behöver detta vara aktiverat på kontot. Vid start av nytt konto så är detta automatiskt aktiverat. Önskar du att inaktivera funktionen så kan det göras via Mina sidor eller med hjälp från Parkster ( vi kan enbart aktivera funktionen, inte inaktivera den). Aktivera/inaktivera via Mina sidor  1. Logga in på Mina sidor via hemsidan eller appen. 2. Under Inställningar - Privat finns en ruta för "Parkering via SMS/Talsvar aktiverad" - denna ska vara ibockad om du önskar kunna parkera via SMS och talsvar, samt urbockad om du önskar inaktivera tjänsten. 3. Klicka på 'Spara ändringar' för att bekräfta ändringen.
How do I create an Parkster account?
How to create an account - with a Swedish social security number Create an account via the app 1. Download the app via the App Store or Google Play. 2. Go to the app and tap 'Get started!' 3. Fill in your email, phone number and choose a password. Default country for parking is 'Sweden'. 4. Press 'Create account'. An account is now created. 5. Tap on 'Start BankID App'. 6. Carry out the verification via the BankID app. 7. Once the data is downloaded, choose to start parking or change the payment method. Create an account via SMS When you park by SMS for the first time, an account is created automatically. Enter ZONE CODE, REG NO. and SOCIAL SECURITY NO. in an SMS and send it to 0707-13 14 15. Ex. 12345 ABC123 7106061325. When the reply receipt is received, parking is started and the account is created.   How to create an account - without a Swedish social security number Via the app, you can choose to register without verifying with BankID. You then enter your name, address and select your country. If you do not have a Swedish social security number/BankID, you must register a credit card as a payment method. It is not possible to start a parking ticketg without this being registered.
How do I start a parking ticket?
Start a parking ticket via the app 1. Search for the parking space via the map view or by entering the zone code. 2. Select the desired stop time for the ticket by moving the slider or clicking on the time displayed for automatic stop time. 3. Press 'Select vehicle and park'. 4. Tap on the vehicle for which the ticket should apply. 5. The ticket has been started Start a parking ticket via SMS Send an SMS with zone code, registration number and social security number to 0707-13 14 15 Example: 12345 ABC123 7106061325 To start a long-term ticket via SMS, add DAY, WEEK, MONTH or YEAR. Example: MONTH 12345 ABC123 7106061325 Please note that for SMS parking you need to receive a reply receipt by SMS indicating that parking has been started.
What payment methods do you have?
You will be charged afterwards through a combined invoice for all your completed parkings during the invoice month. Currently, you can choose between three different payment methods: Paper invoice - The invoice is created and sent out on the 16th of every month and should reach your address within a week. An invoice fee of 29 SEK is added. Email invoice - The invoice is created and sent out on the 16th of every month to your registered email address. Card debit - (VISA, Mastercard, VISA Electron, Maestro). The withdrawal is made automatically from your account on the 17th of every month. The day before, you will receive an email with a summary of the parking spaces you will be charged for. The default payment method is paper invoice. You can update your payment method and change your details at any time by logging in to My Pages. In the app, you will find My Pages in the menu.
Jag skulle vilja betala från ett utländskt konto, går det?
Nej det går tyvärr inte att betala från ett utländskt konto. Om du behöver göra en betalning från ett annat land behöver du registrera ett kredit- eller kontokort. Betalmetod ändrar du via Mina sidor eller via appen under Mina Sidor i menyn. Har du redan fått en faktura ber vi dig att kontakta oss för vidare hjälp.
Hur förlänger jag min pågående biljett?
Det finns olika sätt att förlänga en pågående biljett (app, SMS eller talsvar). En parkering förlängs förslagsvis via samma tjänst som den startades via. Förlänga/ändra stopptid via appen Korttidsbiljett 1. Gå in på 'Biljetter' och tryck på aktuell biljett. 2. Tryck på 'Ändra stopptid', välj ny tid genom att justera slidern.  3. Tryck på 'Bekräfta stopptid'.  4. Vyn över biljetten visas med den nya tiden för automatiskt avslut. Långtidsbiljett 1. Gå in på 'Biljetter' och tryck på aktuell biljett. 2. Tryck på 'Förläng biljett'. 3. Tryck på plusset vid aktuell biljett. Vill du köpa mer än en trycker du på plusset tills du uppnått önskat antal. 4. Tryck på 'Förläng biljett för XXX123'. 5. Tryck på 'Köp biljett' för att bekräfta och förlänga. Förlänga/ändra stopptid via SMS Korttidsbiljett 1. Skicka ett SMS med ordet 'Förläng' till 0707-13 14 15. När du har förlängt din parkering får du ett SMS som visar den nya stopptiden. Långtidsbiljett 1. Skicka ett SMS med ordet 'Förnya' till 0707-13 14 15. Observera att det måste finnas en aktiv LTP för att förnyelse ska fungera. När du har förlängt din parkering får du ett SMS som visar den nya stopptiden.
Hur avslutar jag min parkering?
Har du en pågående parkering kan du välja att avsluta den via appen eller via SMS. Observera att långtidsbiljetter har en förbestämd stopptid och kan inte avslutas i förväg. Avsluta biljett via app 1. Gå in på 'Biljetter' i menyn och klicka på aktuell biljett. 2. Klicka på 'Avsluta parkering' och bekräfta att parkeringen ska avslutas. När biljetten är avslutad visas en översikt av biljetten. Avsluta biljett via SMS Skicka ett SMS med ordet 'Avsluta' till 0707-13 14 15 När du har avslutat din parkering får du ett SMS som bekräftar att din parkering är avslutad. Du får då också en översikt som sammanfattar total parkeringstid och kostnad. Har du flera korttidsbiljetter pågående så behöver du specificera avslutet ex. med regnummer eller zonkod.  Flera biljetter på samma regnummer Skicka ett SMS med info 'Avsluta regnummer' till 0707-13 14 15 Exempel: Avsluta ABC123 Flera biljetter på olika regnummer Skicka ett SMS med info 'Avsluta regnummer zonkod' till 0707-13 14 15 Exempel: Avsluta ABC123 12345
Kan jag använda Parkster där jag befinner mig?
Det lättaste sättet att ta reda på om du befinner dig nära en parkering där Parkster kan användas är genom att använda appen. I appens kartvy kan du se närliggande p-platser via 'I närheten' samt söka fram p-platser genom att söka på en zonkod, gata, stad eller adress/namn. Du kan också spana efter våra gröna skyltar när du letar efter en parkeringsplats 👀.
Vad behöver jag för att använda Parkster?
Allt du behöver för att starta parkeringsbiljett via Parkster är en mobiltelefon. Vår app finns tillgänglig för iOS och Android.  Har du inte möjlighet att ladda ner en app på din mobiltelefon? Ingen fara, det går även bra att SMS-parkera med Parkster. Vill du läsa mer om hur du använder Parkster? Gör det här!
Hur kan jag se vilken taxa som gäller på p-platsen?
Genom att app-parkera kan du enkelt ta del av taxainformation genom att klicka på 'Taxa- och prisinformation' när du är inne på önskad zon. Där får du en överblick över vad som gäller för zonen. Övriga bestämmelser såsom städdagar och p-förbud, framgår via skyltning på p-platsen. OBS. Exempel
Hur hittar jag en p-plats i appen?
Hitta p-plats via kartvyn/sökfält  När man går in i appen och har platsinfo aktiverat i inställningar på telefonen visas en kartvy som markerar en ungefärlig plats samt eventuella p-platser som finns i närheten. Det finns även en lista som visar närliggande parkeringsplatser och andra förslag. Det visas en ungefärlig uppskattning om avståndet till p-platsen.  Om man har stängt av platsinfo i inställningarna i telefonen visas en utzoomad översikt över kartan och man kan då zooma in och flytta sig för att komma till önskad plats och se p-platser i ett specifikt område.  'I närheten' är ett verktyg för att visa parkeringsplatser som är i närheten med hjälp av platstinfo/GPS på telefonen, alternativen som visas behöver inte alltid vara det som är rätt. Platsinfon utgår även ifrån telefonen och inte fordonet. Vid osäkerhet rekommenderar vi kund att alltid titta på aktuell skyltning på plats. I sökfältet kan man exempelvis söka på zonkod, gatunamn eller genom att ange vilken stad men vill parkera i. Väljer du en stad i sökfältet så flyttas kartvyn även till den aktuella staden och du kan zooma in och röra dig runt på kartan för att hitta en specifik plats.  Taxa och prisinformation  För att få mer information om taxa och eventuella avgifter som gäller på p-platsen kan man trycka på  "Taxa och prisinformation" inne på den aktuella p-platsen. Här visas en detaljerad översikt av taxan som gäller samt eventuella avgifter och kostnader som kan/kommer att läggas till. Man kan här även välja att ändra betalmetod genom att klicka på 'Ändra betalmetod'.
Hur vet parkeringsvakten att jag har betalat?
Parkeringsvakter ser till att parkeringsregler följs och att trafiken flyter smidigt. Parkeringsvakter bidrar även till att öka framkomligheten och minska risken för olyckor i trafiken. Då du skapar en digital biljett när du parkerar via Parkster, gör parkeringsvakten en sökning på ditt registreringsnummer via sin handdator. På så sätt kan parkeringsvakten se din aktiva biljett. Du behöver alltså ingen fysisk dekal eller liknande i din bil för att visa att du har en aktiv biljett via Parkster. Smidigt va?    
Hur lägger jag till, tar bort och ändrar fordon i appen?
I appen kan du välja att lägga till registreringsnummer som du använder för parkering.  Lägg till ett fordon 1. Gå in på 'Fordon' och tryck på 'Lägg till nytt fordon'. 2. Ange regnr. och tryck på 'Lägg till nytt fordon'. 3. Om fordonet är svenskregistrerat visas fordonsinformation som hämtas från Transportstyrelsen. Det framgår modell och färg på angivet fordon. 4. Tryck på 'Bekräfta' för att lägga till fordonet. 5. Översikten av sparade fordon visas. Observera att man även kan lägga till ett fordon via en p-plats i samband med att man vill starta en biljett. Samma flöde som ovan gäller efter man har tryckt på 'Välj fordon och parkera'. Om fordonet hittas via Transportstyrelsen visas tre val: * 'Ser det inte rätt ut?' - En översikt med information där du kan välja 'Ändra registreringsnummer' eller 'Det stämmer'. * 'Ändra smeknamn och ikon' - En översikt visas och du kan välja att ge fordonet ett smeknam, ändra färg samt modell. Spara och lägg till genom att trycka på 'Bekräfta'. * 'Bekräfta' -Spara och lägg till genom att trycka på 'Bekräfta'. Om fordonet inte kan hittas via Transportstyrelsen så visas två val: * 'Ändra registreringsnummer' - Vyn för att ange regnr. visas. * 'Det stämmer' - En översikt visas och du kan välja att ge fordonet ett smeknam, ändra färg samt modell. Spara och lägg till genom att trycka på 'Bekräfta'. Ta bort ett fordon 1. Gå in på 'Fordon' och swipea från höger på det regnr. som ska tas bort. 2. Tryck på 'Radera' för att bekräfta och ta bort. Ändra ett redan registrerat fordon 1. Gå in på 'Fordon' och tryck på det fordon som ska ändras. 2. Nu kan man välja att ge fordonet ett smeknam, ändra färg samt modell. 3. Spara ändringen genom att trycka på 'Bekräfta'. Observera att om angivet regnr. är felaktigt så behöver man ta bort fordonet och sedan lägga till det med korrekt regnr. Du kan även lägga till en ny bil via Mina sidor eller i samband som att du startar en parkering. 🚗🚙
Kommer appen ihåg den senaste stopptiden jag valde?
Javisst gör den det! Appen känner av vilken stopptid du senast valde och använder den som utgångspunkt vid din nästa parkering på samma p-plats. Om du inte vill ha samma stopptid som sist väljer du helt enkelt en ny med hjälp av slidern.
Hur startar jag en biljett?
Starta biljett via appen 1. Sök fram p-platsen via kartvyn eller genom att ange zonkod. 2. Välj önskad stopptid på biljetten genom att flytta slidern eller klicka på tiden som visas vid automatisk stopptid. 3. Tryck på 'Välj fordon och parkera'. 4. Tryck på det fordon som biljetten ska gälla för. 5. Biljetten har startas Starta biljett via SMS 1. Skicka ett SMS med zonkod, registreringsnummer och personnummer till 0707-13 14 15  Exempel: 12345 ABC123 7106061325 För att starta en långtidsbiljett via SMS lägger du till DAG, VECKA, MÅNAD eller ÅR. Exempel: MÅNAD 12345 ABC123 7106061325 Observera att för att SMS-parkering behöver du få ett svarskvitto per SMS som indikerar att parkering är startad.  Starta biljett via talsvar Parksters talsvarstjänst når du genom att ringa 0101-99 26 16. Där startar, förlänger och avslutar du din biljett via knappval. Tjänsten kräver att du har ett aktivt konto. Om du inte har ett konto och ringer till talsvar kommer du att bli ombedd att registrera ditt konto genom ett av följande steg: Tryck 1: Bli kopplad till Parksters kundservice för assistans. Tryck 2: Få ett SMS skickat till dig med instruktioner om hur du registrerar dig. eller Gå in på vår hemsida www.parkster.se.
Vad gäller för personliga registreringsskyltar?
Du kan använda Parkster även med en personlig registreringsskylt. Du anger helt enkelt det som står på registreringsskylten som registreringsnummer. Identifieringsmärke När du har betalat för din personliga skylt skickar Transportstyrelsen nya registreringsskyltar och ett identifieringsmärke.    På identifieringsmärket finns fordonets ordinarie registrerings- och identifieringsmärkning (chassinummer) liksom beteckningen på den personliga skylten. Märket måste finnas på fordonet för att man ska få använda de personliga skyltarna. Det ska sitta på fordonets bakre högra sidoruta. Om inte det är möjligt, ska det fästas på en annan plats där det lätt kan läsas av. På Transportstyrelsens hemsida kan du läsa mer om vad som gäller för att äga en personlig skylt.
Vad gäller vid parkering med släpvagn?
Generellt behöver du ha två biljetter om du upptar två parkeringsplatser, en för bilen och en för släpet.  Det är viktigt att kontrollera skyltningen på parkeringsplatsen för att se vad som gäller. Det går även bra att kontakta parkeringsägaren om du är osäker på vad som gäller. Kontaktuppgifter kan finnas på skyltning på p-platsen alternativt hittas via parkeringsägarens hemsida.
Jag glömde avsluta min biljett när jag lämnade p-platsen, vad gör jag nu?
Vi förstår att livet kommer emellan och man kan glömma att avsluta sin pågående biljett. Avgiften för din biljett tillfaller parkeringsägaren för p-platsen och vi på Parkster kan därför inte ändra kostnaden för din biljett utan deras godkännande. Det är alltså upp till parkeringsägaren att bedöma om en kostnadsjustering godkänns eller ej. Parkster kan hjälpa dig genom att undersöka om parkeringsägaren godkänner att vi justerar kostnaden. Du är välkommen att kontakta oss på 0775 - 33 30 30 eller kundtjanst@parkster.se så hjälper vi dig.  Ansvaret att avsluta biljetten när du lämnar p-platsen ligger hos dig som användare. Vi rekommenderar dig att använda slidern i appen för att sätta en stopptid som passar ditt ärende. Glömmer du att avsluta när du lämnar p-platsen så sköter den valda stopptiden det åt dig. Vi tipsar även om vårt överbetalningsskydd som påminner dig om att avsluta din biljett när du kör från p-platsen, om det är så att du råkat glömma.
Hur fungerar det på p-platser som har kameraavläsning?
Automatisk kameraparkering läser av registreringsplåten vid in- och utfart på en p-plats. På vissa p-platser så startas parkeringen automatiskt men på vissa p-platser kräver det manuell start.  Denna funktion är kopplad till p-hus och ytor med kameror som avläser registreringsskylten vid in- och utpassage. Det kan exempelvis vara p-hus med bommar. Vad som gäller på p-platsen framgår generellt via skyltningen men visas även i appen. En parkering som startas automatiskt via kameraavläsning blir alltid kopplad till ett privat konto (ej Företag-, I tjänsten- eller Familje-konto). Du aktiverar din bil via 'Fordon' i appen och klickar därefter på 'Kameraparkering' och väljer bilen som du vill aktivera kameraavläsningen på. Information om startad och avslutad biljett skickas via en notis till din telefon så se till att ha detta aktiverat via din telefons inställningar. Vi rekommenderar att endast aktiverar kameraparkering som tjänst om du kommer att parkera på en plats som har automatisk kameraparkering med Parkster.
Hur byter jag registreringsnummer på min pågående långtidsbiljett?
Önskar du byta registreringsnummer på din långtidsbiljett kan du enkelt göra detta via appen eller via Mina sidor. Säkerställ bara att det är korrekt registrerinsnummer på biljetten när ditt fordon ska parkeras.  Byt fordon via appen 1. Välj aktuell långtidsbiljett via 'Biljetter' 2. Klicka på 'Byt bil' och välj sedan bil. Biljetten uppdateras med det nya registreringsnumret. För att lägga till en ny bil klickar du på 'Lägg till bil' som finns längst ner i vyn.  Byt fordon via Mina sidor 1. Gå till 'Parkeringar/Kvitton' i menyn. Under 'Aktiva parkeringar' klickar du på 'Bilbyte'. 2. Välj bil och klicka på 'Flytta biljett till vald bil'. Parkeringen uppdateras med det valda registreringsnumret. Behöver du lägga till en bil gör du detta i menyn till höger under 'Mina bilar'.
Kan min långtidsbiljett förnyas automatiskt?
För långtidsbiljetter som gäller i en månad kan du aktivera automatisk förnyelse. Med detta abonnemang förnyas din biljett en månad i taget i samband med att den tidigare löper ut. Du kan avsluta den automatiska förnyelsen när som helst men tänk på att göra det innan en ny biljett har skapats. Aktivera automatisk förnyelse via appen Ingen aktiv månadsbiljett 1. Sök upp aktuell zon. 2. Tryck på 'Långtidsbiljetter' på aktuell zon. 3. En översikt av långtidsbiljetter visas. Tryck på 'Automatisk förnyelse'. 4. En översikt av vald biljett och tidpunkt för nästa förnyelse visas. 5. Tryck på 'Välj fordon och köp biljett'. 6. Välj fordon. 7. Klicka på 'Köp biljett' i bekräftelserutan för att starta en månadsbiljett samt starta automatisk förnyelse. I översikten på aktuell biljett visas att det finns ett löpande abonnemang som förnyas automatiskt. Aktiv månadsbiljett finns 1. Gå in på 'Biljetter' och tryck på aktuell månadsbiljett. 2. Tryck på 'Förläng biljett'. 3. Tryck på 'Automatisk förnyelse'. 4. En översikt av vald biljett och tidpunkt för nästa förnyelse visas. 5. Tryck på 'Förläng biljett för ABC123'. 6. Klicka på 'Köp biljett' i bekräftelserutan för att förlänga samt starta automatisk förnyelse. I översikten på aktuell biljett visas att det finns ett löpande abonnemang som förnyas automatiskt. För att avsluta abonnemanget, välj aktuell långtidsbiljett via 'Biljetter'. Klicka på 'Avsluta abonnemanget'. Aktivera automatisk förnyelse via SMS 1. Skicka ordet 'MA' till 0707-13 14 15. Exempel: MA För att du ska kunna starta automatisk förnyelse via SMS måste du ha en pågående månadsbiljett. För att avsluta abonnemanget skickar du ordet 'AVBRYT' till 0707-13 14 15 Exempel: AVBRYT
Kan jag spara en p-plats som favorit i appen?
Javisst kan du göra det!  1. Gå in på önskad p-plats och klicka på stjärnan ⭐ bredvid namnet på p-platsen. 2. Namnge din favorit (valfritt). 3. Spara genom att klicka på 'Lägg till favorit'. Du kan även lägga till en p-plats som favorit genom att gå till 'Favoriter' under 'Mer'. Klicka på 'Lägg till favoriter'. Därefter visas p-platser som är i närheten av där du befinner dig just nu. Önskar du lägga till en p-plats som favorit så gör du på samma sätt som ovan steg.
Jag har råkat köpa fel biljett, vad ska jag göra?
Om du har råkat starta en felaktig korttidsbiljett så behöver du avsluta den och sedan starta en ny korrekt biljett. Då en långtidsbiljett gäller för en förutbestämd tid så kan den ej avslutas i förtid. För att undersöka ärendet behöver du kontakta oss utan dröjsmål. Telefonnummer: 0775 - 33 30 30 E-post: kundtjanst@parkster.se Observera att du ansvarar för att välja korrekt biljett, det finns inga garantier för att en långtidsbiljett kan avslutas i förtid.
Jag har epa-traktor, kan jag köpa biljett via Parkster?
Är du under 18 år kan du inte skapa ett konto via Parkster då du ingår ett avtal. För att parkera din epa- eller mopedbil via Parkster kan du be om att få låna en förälders eller myndig anhörigs konto. Det är personen som tecknat kontot som är ansvarig för den aktivitet som sker på kontot, samt att betalning för fakturan sker.   När du sedan fyllt 18 kan du äntligen skapa ett eget konto hos Parkster. Något att se fram emot helt enkelt 🥳