Kan jag använda Parkster för att köpa biljett för boendeparkering?

Visst kan du det!

Det finns olika lösningar för köp av boendebiljett. Vad som gäller där du bor hittar du enklast via kommunen eller hyresvärdens hemsida eller intranät. I vissa fall krävs det t.ex. att man har ett boendetillstånd för att boendebiljett skall kunna köpas eller vara giltig. 

På vissa p-platser för boendeparkering kan det krävas ett externt boendetillstånd för att biljetten som köps via Parkster skall vara giltig. Exempel kan vara vid boendeparkering där man behöver ansöka om ett särskilt boendetillstånd via exempelvis kommunen eller fastighetsägaren. Biljetten kan köpas av vem som helst men den är alltså enbart giltig tillsammans med ett externt tillstånd. Information om hur du går tillväga för att ansöka om ett tillstånd finner du oftast på utfärdarens hemsida eller genom information som ges vid inflytt.

Då tillståndet hanteras och ges av en utomstående part så har Parkster inte möjlighet att se vem som är berättigad ett tillstånd eller vem som har det eller ej. Frågor om ett tillstånd av detta slag hänvisas till utställaren av tillståndet.

Generellt framgår det i appen om det krävs ett särskilt boendetillstånd.

Köpt biljett men saknar giltigt tillstånd
Har du köpt en biljett för boendeparkering via Parkster men saknar ett giltigt tillstånd kan parkeringsvakt utfärda kontrollavgifter på rätta grunder. Säkerställ därför att du har ett giltigt tillstånd vid köp av denna typ av biljett.

Fick du svar på din fråga?