Vad är abonnemangsparkering?

På p-platser där månadsbiljett erbjuds kan du skapa ett abonnemang där månadsbiljetten förnyas automatiskt (reaktivt abonnemang). På vissa p-platser erbjuds enbart abonnemang för månadsbiljett (proaktivt abonnemang) och här startar du ett abonnemang via en länk som du får av ex. parkeringsägaren, arbetsgivaren eller hyresvärden.

De olika abonnemangstyperna skiljer sig bland annat åt i när det kommer till hur och när en biljett förnyas samt hur ett abonnemang skapas. Abonnemangen finns endast för månadsbiljett.

Abonnemang behöver startas av dig som kund, Parkster kan alltså inte starta ett abonnemang åt dig - men vi kan självklart guida och hjälpa med information om detta behövs. 


Proaktivt abonnemang

 • Biljett gäller för kalendermånad dvs. från den förste till den siste.
 • Biljett skapas automatiskt i förskott den 15:e.
 • Proaktiva abonnemang startas via länkar som fås av ex. parkeringsägaren, arbetsgivaren, hyrsevärden osv. Oftast delas de via hemsidor och intranät.
 • För att kunna starta ett proaktivt abonnemang krävs det att man har ett svenskt personnummer eller ett sk. samordningsnummer. Samordningsnumret anges som personnummer.
 • Abonnemanget har ingen bindningstid men behöver avslutas senast den 14:e i månaden för att undvika skapande av en ny biljett för kommande månad.
 • Byte av betalansvar kan göras via Mina sidor. 
 • Biljett faktureras i förskott. Den 16:e, i samma månad som biljett är skapad för kommande månad, läggs biljetten på order och kund blir fakturerad via vald betalmetod.
 • Där det finns begränsat antal abonnemang kan man ställa sig i kö och bli erbjuden ett abonnemang när det finns tillgängligt. Parkster kan inte se din köplats eller flytta den till en ny plats.
 • Abonnemanget avslutas av dig som kund via appen eller via Mina sidor. 


Reaktivt abonnemang - automatisk förnyelse

 • Biljett skapas automatiskt i samband med att den föregående avslutas.
 • Abonnemanget startas av dig som kund antingen via appen eller via SMS.
 • Abonnemanget avslutas av dig som kund via appen, SMS samt via Mina sidor. 
 • Byte av betalansvar kan göras via Mina sidor. 
 • Abonnemanget har ingen bindningstid men behöver avslutas innan gällande biljett löper ut för att undvika skapande av ny biljett.
Fick du svar på din fråga?