Hur fungerar det på p-platser som har kameraavläsning?

Automatisk kameraparkering läser av registreringsplåten vid in- och utfart på en p-plats. På vissa p-platser så startas parkeringen automatiskt men på vissa p-platser kräver det manuell start.  Denna funktion är kopplad till p-hus och ytor med kameror som avläser registreringsskylten vid in- och utpassage. Det kan exempelvis vara p-hus med bommar. Vad som gäller på p-platsen framgår generellt via skyltningen men visas även i appen.

En parkering som startas automatiskt via kameraavläsning blir alltid kopplad till ett privat konto (ej Företag-, I tjänsten- eller Familje-konto). Du aktiverar din bil via 'Fordon' i appen och klickar därefter på 'Kameraparkering' och väljer bilen som du vill aktivera kameraavläsningen på.

Information om startad och avslutad biljett skickas via en notis till din telefon så se till att ha detta aktiverat via din telefons inställningar.

Vi rekommenderar att endast aktiverar kameraparkering som tjänst om du kommer att parkera på en plats som har automatisk kameraparkering med Parkster.

Fick du svar på din fråga?