Jag behöver ansöka om behörighet. Vad innebär detta?

Det finns vissa p-platser som har en begränsning i vem som har tillgång till att starta biljett på p-platsen. Det är här behörighet tillämpas. Det krävs alltså att man har behörighet för att kunna starta en biljett.

Behörighet finns oftast för personalparkeringar på ex. sjukhus. Biljetter med behörighet kan endast köpas av kunder som på förhand har blivit beviljade behörighet.

Hur får jag behörighet?

Du får behörighet via utsedda administratörer vilket oftast är närmsta chef. Information om vad som gäller för t. ex. personalparkering med behörighet finner du oftast på arbetsplatsens intranät. Generellt så får personer som är berörda av behörighet information om detta genom information på intranät eller genom någon form av utskick.

I samband med att du får behörighet så skickas det ett mejl med information. Skulle behörigheten tas bort får du även information om detta via mejl.

Fick du svar på din fråga?