Kan jag använda Parkster via CarPlay eller Android Auto?

Javisst! Det är bara att koppla upp Parkster appen i din bil! 

CarPlay är en Apple -standard och Android Auto är en Google-standard som gör att en bilradio eller huvudenhet blir en display och controller för en iOS-enhet. Hur uppkoppling sker mellan din enhet och bilradion skiljer sig åt mellan olika bilar. Vanligast behöver du koppla in en USB-sladd från bilen till enheten, alternativt koppla upp dig via Bluetooth.  

 

Fick du svar på din fråga?