Parkster Plus

En samling av 12 artiklar
Vad är Parkster Plus?
Parkster Plus är ett paket med smarta funktioner för en extra hjälpsam parkeringsapp, så som överbetalningsskydd, familjekonto och kvittodelning. Genom att aktivera tilläggstjänsten via appen eller via Mina sidor så får man tillgång till en smidigare parkeringsvardag.  Plus kostar 4 kr per avslutad korttidsparkering där biljettkostnaden är minst 1 kr. En ångrad biljett, biljett utan kostnad samt långtidsbiljett har alltså ingen Plus-avgift. Avslutar användaren Plus under en pågående parkering räknas denna parkering inte som en Plus-parkering och ingen Plus-avgift tillkommer. Parkster Plus kan aktiveras och avaktiveras precis när kund önskar, det finns ingen bindnings- eller uppsägningstid.  Totalkostnad för p-biljett och Plus-avgift visas i appen efter avslutad parkering samt på kvittot. I app-vyn för start av biljett syns Plus-avgiften under Taxa och prisinformation. Plus-avgiften visas även när användaren går in på en aktiva biljetten. Vad ingår i Parkster Plus? Överbetalningsskydd - läs mer här Alla kan någon gång glömma att avsluta en biljett. Detta går att undvika genom att kund påminns via notis om att avsluta biljetten när man kör från platsen om det skulle vara så att man glömt göra det. Familjekonto - läs mer här Är det fler bilförare i familjen? Med Parksters Familjekonto kan man samla upp till 4 personer och låta en stå för betalningen på en samlad faktura. Smidigt va?  Kvittodelning - läs mer här Direkt efter en avslutad parkering eller när som helst kan kunden gå in i appen och få sitt kvitto skickat till sin e-postadress. Klimatstöd - läs mer här Sist men absolut inte minst, som Plus-användare är man med och värnar om miljön då Parkster planterar ett träd för var 20:e genomförda Plus-parkering. Hittills har vi planterat över 700 000 träd! 🌳 Du aktiverar Plus i appen via menyn eller på hemsidan via Mina sidor.  Vill du läsa mer om Plus och alla spännande funktioner? Gör det här!
Vad innebär ett överbetalningsskydd?
Som en del av Parkster Plus ingår den smarta funktionen överbetalningsskyddet. Alla kan någon gång glömma att avsluta en biljett. Detta går att undvika genom att kund påminns via notis om att avsluta biljetten när man kör från platsen om det skulle vara så att man glömt göra det. Hur funkar det för iOS? När man startar sin parkering registrerar vi ett geofence (ett geografiskt område) runt kundens position och när vi märker att kunden lämnar det området så kontrollerar vi ifall kunden rör sig i en bil. Ifall det inträffar så visas en notis på telefonen som varnar om att man kan ha glömt att avsluta sin parkering. Man behöver godkänna att vår app får tillgång till telefonens 'Rörelse och kondition' samt att vi får tillgång till telefonens position i bakgrunden. De frågorna kommer i samband med att man gör sin första parkering efter att Plus blivit aktiverat. 'Rörelse och kondition' används för att avgöra ifall kunden befinner sig i en bil. Kundens position i bakgrunden används för att vi behöver registrera ett geografiskt område runt användarens position för att avgöra ifall kunden har lämnat sin parkeringsplats. Det går att avsluta sin pågående biljett via notisen som varnar om att biljett inte avslutats. För att se 'Avsluta'-knappen så behöver man, beroende på vilken iPhone man har, antingen klicka hårt eller trycka och hålla kvar på notisen. Klickar man vanligt på notisen så öppnas Parkster-appen. Önskar man stänga av överbetalningsskyddet gör man det via menyvalet Parkster Plus i appen. Hur aktiverar man Rörelse och kondition? Kunden går in på telefonens Inställningar. Scrolla ner tills de hittar 'Parkster' och klicka in där. Under 'Plats' så välj 'Alltid'. Se till så att 'Rörelse och kondition' är ikryssad.   Hur fungerar det för Android? När man startar en parkering så registrerar vi en lyssnare som triggas när telefonen tror att man kört iväg i en bil. När det inträffar så visas en notis på telefonen som varnar om att man kan ha glömt att avsluta sin parkering. För Android 10 eller högre behöver kunden godkänna att vår app får tillgång till telefonens 'Fysiska aktivitet'. Den frågan kommer i samband med att man gör sin första parkering efter att Plus blivit aktiverat. Vi behöver tillgång till det för att kunna detektera ifall man lämnar p-platsen i en bil. För Android 9 eller lägre behöver kunden inte tillåta något speciellt. Hur aktiverar man Fysiska aktivitet? Kunden går in på telefonens Inställningar. Leta sedan upp inställningarna för Parkster. Detta görs lite olika på olika telefoner men vanligt är att det finns ett alternativ som heter något i stil med 'Appar och aviseringar'. Klicka därifrån in på 'Parkster' och sedan 'Behörigheter'. Välj 'Fysisk aktivitet' och klicka sedan i 'Tillåt'. Önskar man stänga av överbetalningsskyddet gör man det via menyvalet Parkster Plus i appen.
Vad är ett Familjekonto?
Med Parkster Plus ingår möjligheten att skapa ett Familjekonto. En i familjen skapar Familjekontot och bjuder därefter in upp till 3 familjemedlemmar (4 inklusive sig själv). Som medlem i Familjekontot kan man välja att en parkeringsbiljett ska kopplas till Familjekontot. Samtliga biljetter som kopplas till Familjekontot faktureras till administratören för Familjekontot och det är även denna person som står som betalningsansvarig.  Observera att Plus aktiveras för samtliga anslutna familjemedlemmar. Vill du veta hur du skapar ett Familjekonto? Klicka här.
Vad är kvittodelning?
Som en del av Parkster Plus ingår möjligheten till kvittodelning. Direkt efter en avslutad parkering eller senare i appen kan kunden gå in och få sitt kvitto skickat till sig. Det kommer till kundens e-postadress som är registrerat på kontot. När kan jag dela mitt kvitto? Det kan du göra direkt efter avslutad parkering genom att trycka på knappen 'Dela kvitto'. Dela kvitto i efterhand via appen: 1. Gå till 'Biljetter' och därefter 'Kvitton'. 2. Gå in på den biljett som du vill få kvitto för. 3. Tryck på 'Skicka kvitto'. En bekräftelse-notis visas och du klickar bort den genom att trycka på 'ok'. Var hamnar mitt kvitto? Vi genererar en PDF som kommer till den e-postadress som är registrerad på användarens konto. Man måste alltså ha en e-postadress inlagd på sitt konto för att kunna dela ett kvitto.  Vad händer om man vill dela ett kvitto men inte har en e-postadress? Då får man ett felmeddelande om att lägga in sin e-postadress.
Hur avslutar jag ett Familjekonto?
Med Parkster Plus ingår möjligheten att skapa ett Familjekonto. Önskar du avsluta ditt familjekonto?  Avsluta via appen 1. Gå in på 'Mer' i menyn 2. Välj 'Familjekonto' 3. Klicka på 'Avsluta' Familjekonto Har du obetalda fakturor kommer kontot att inaktiveras och det genereras en slutfaktura. Så fort denna faktura är fullt betald avslutas kontot automatiskt. Avsluta Mina sidor Logga in som Familjeadministratör och klicka därefter på 'Avsluta familjekonto. När administratören avslutar familjekontot tas medlemmarna bort automatiskt direkt. Medlemmarna informeras via mejl om att Familjekontot har avslutats. Är alla fakturor betalda stängs familjekontot direkt. Har man obetalda fakturor kommer kontot att inaktiveras och det genereras en slutfaktura. Så fort denna faktura är fullt betald avslutas kontot automatiskt.
Hur skapar man ett Familjekonto?
Med Parkster Plus ingår möjligheten att skapa ett Familjekonto. En i familjen skapar Familjekontot och bjuder därefter in upp till 3 familjemedlemmar (4 inklusive sig själv). Hur skapar man ett Familjekontot? Familjekonto skapas via Appen under Mer --> Familjekonto. Namnge familjen och skapa ett konto.  Det är endast familjens administratör - den som ansvarar för betalningarna, som kan bjuda in medlemmar till familjekontot. Inbjudan skickas via SMS eller e-post och skickas av administratören via appen eller Mina sidor. Genom en länk i inbjudan får personen information om familjekontot och kan sen koppla ett befintligt Parkster konto till det. Har man inte ett Parkster konto, skapar man ett där och då. Vill man inte gå med i ett familjekonto ignorerar man helt enkelt inbjudan. En inbjudan som ännu inte besvarats visas som 'Väntar på svar' för administratören. Vill administratören dra tillbaka en inbjudan görs detta via appen eller MIna sidor. Den inbjudne får då ett felmeddelande när man försöker gå med i familjen. Administratören informeras via e-post när en medlem har accepterat inbjudan till Familjekontot.  Via Appen Administratören lägger till familjemedlemmar genom att gå till Mer --> Familjekonto. Därefter klickar kunden på 'Lägg till familjemedlem' och bjuder in via E-post eller telefonnummer. Familjemedlemen får därefter inbjudan via mejl eller SMS. Via Mina sidor Administratören loggar in som familjeadmin och går därefter in på 'Familjemedlemmar'. Där väljer kunden om inbjudan till familjemedlemmen ska skickas via E-post eller telefonnummer.
Hur startar jag en biljett via ett Familjekonto?
Med Parkster Plus ingår möjligheten att skapa ett Familjekonto. En i familjen skapar Familjekontot och bjuder därefter in upp till 3 familjemedlemmar (4 inklusive sig själv). Som medlem i Familjekontot kan man välja att en parkeringsbiljett ska kopplas till Familjekontot. Samtliga biljetter som kopplas till Familjekontot faktureras till administratören för Familjekontot och det är även denna person som står som betalningsansvarig.  Observera att Plus aktiveras för samtliga anslutna familjemedlemmar. När du är ansluten till ett Familjekonto så kan du vid start av en parkering välja att biljetten skall kopplas till Familje-kontot. När du väljer 'Familj' kopplas kostnaden för biljetten till Familjekontot och faktureras till administratören. 
Parksters bidrag till klimatet
Parkster försöker bidra och göra sitt för att hjälpa klimatet, både långsiktigt och kortsiktigt. Vi är medvetna om att för att använda vår tjänst så behöver man köra till parkeringsplatsen och det vi vill göra för att kompensera för färden till och från denna är att plantera träd - vilket är en del av Parkster Plus. Det planteras ett träd för var 20:e parkering som görs via Parkster Plus.  För trädplanteringen har vi ett samarbete med organisationen The Perfect World Foundation. De gör ett fantastiskt jobb för djur och natur i kris. Deras mål är att skapa en hållbar framtid för vår planet och vi på Parkster är stolta över att vara med och bidra. Hitintills har vi bidragit till att det har planterats ca 700 000 träd. Det är bland annat mangroveträd som har planterats i Kenya.  Utöver plantering av träd gör Parkster även andra saker för att dra vårt strå till stacken - de som har tjänstebil kör elbilar och vi klimatkompenserar de flygresor Parksters anställda gör. Läs mer här om Parksters bidrag till klimatet 🌳
Hur bjuder jag in medlemmar till ett Familjekonto?
Det är endast administratören för Familjekontot som kan bjuda in medlemmar. Inbjudan kan skickas via SMS eller e-post via appen eller Mina sidor. Genom en länk i inbjudan får personen information om familjekontot och kan sedan koppla ett befintligt Parkster konto till det. Har man inte ett Parkster konto så skapar man ett där och då. Vill man inte gå med i ett familjekonto ignorerar man helt enkelt inbjudan. En inbjudan som inte besvarats visas för administratören som 'Väntar på svar'. Vill administratören dra tillbaka en inbjudan görs även detta via appen eller Mina sidor. Den som tidigare fått inbjudan får då ett felmeddelande om den försöker gå med i Familjekontot. Administratören informeras via e-post när en medlem har accepterat inbjudan till Familjekontot.  Via appen 1. Tryck på 'Mer' och välj 'Familjekonto'. 2. Tryck på 'Lägg till familjemedlem' och ange ett mobilnummer eller en e-post till den som skall bjudas in.  3. Tryck på 'Skicka inbjudan'. För att dra tillbaka en inbjudan trycker man på den aktuella inbjudan och trycker på 'Dra tillbaka inbjudan'. Via Mina sidor 1. Logga in som Familjeadministratör. 2. Gå till 'Familjemedlemmar' i menyn till höger. 3. Ange ett mobilnummer eller en e-post till den som skall bjudas in.  4. Klicka på 'Skicka inbjudan via...'. För att dra tillbaka en inbjudan går man till samma sida och under 'Nuvarande inbjudningar' klickar på papperskorgen vid den aktuella inbjudan man vill dra tillbaka.
Hur avslutar jag Parkster Plus?
Via appen 1. Tryck på 'Mer' och välj 'Parkster Plus'. 2. Tryck på 'Avsluta Plus'. 3. Tryck på 'Avsluta Plus' för att bekräfta avslutet. Man får även möjligheten att lämna feedback på varför man önskar avsluta Plus, det är dock inte obligatoriskt. Via Mina sidor 1. Logga in på Mina sidor och gå till 'Plus' längre ner på startsidan. 2. Klicka på 'Avaktivera Plus'.
Hur aktiverar jag Parkster Plus?
Parkster Plus är ett paket med smarta funktioner för en extra hjälpsam parkeringsapp, så som överbetalningsskydd, familjekonto och kvittodelning. Genom att aktivera tilläggstjänsten via appen eller via Mina sidor så får man tillgång till en smidigare parkeringsvardag.  Via appen Det går att aktivera Plus på flertalet sätt via appen. * Genom att svara 'Ja' i den pop-up som visas efter genomförd Trial-period. * Via 'Parkster Plus' under 'Mer'. Kunden får en pop-up med utförlig information om Plus, kostnad och en möjlighet att aktivera. * Via 'Familjekonto' under 'Mer' samt via Familjekonto-ikonen i inparkeringsvyn. Kunden får en pop-up med kortfattad information om Plus, kostnad och en möjlighet att aktivera. * Via knappen 'Skicka kvitto' under ett kvitto. Kunden får en pop-up med kortfattad information om Plus, kostnad och en möjlighet att aktivera. Via Mina sidor 1. Logga in på Mina sidor och gå till 'Plus' längre ner på startsidan. 2. Klicka på 'Aktivera Plus'.
Kan en medlem lämna ett Familjekonto?
Ja, medlemmar kan välja att lämna Familjekontot när som helst och administratören blir då automatiskt informerad via e-post. Parkster Plus kommer fortsatt vara aktiverat även efter man lämnat familjekontot. Önskar man avaktivera Plus så görs detta separat via appen eller Mina sidor.  Lämna familjekontot via appen 1. Klicka på 'Mer' och välj 'Familjekonto'. 2. Klicka på 'Lämna Familjekonto'. Lämna familjekontot via Mina sidor 1. Logga in på Mina sidor och gå till fliken 'Plus' under 'Inställningar - Privat'. 2. Klicka på 'Lämna familjen'.