Hur skapar man ett Familjekonto?

Med Parkster Plus ingår möjligheten att skapa ett Familjekonto. En i familjen skapar Familjekontot och bjuder därefter in upp till 3 familjemedlemmar (4 inklusive sig själv).

Hur skapar man ett Familjekontot?
Familjekonto skapas via Appen under Mer --> Familjekonto. Namnge familjen och skapa ett konto. 

Det är endast familjens administratör - den som ansvarar för betalningarna, som kan bjuda in medlemmar till familjekontot. Inbjudan skickas via SMS eller e-post och skickas av administratören via appen eller Mina sidor. Genom en länk i inbjudan får personen information om familjekontot och kan sen koppla ett befintligt Parkster konto till det. Har man inte ett Parkster konto, skapar man ett där och då. Vill man inte gå med i ett familjekonto ignorerar man helt enkelt inbjudan.

En inbjudan som ännu inte besvarats visas som 'Väntar på svar' för administratören. Vill administratören dra tillbaka en inbjudan görs detta via appen eller MIna sidor. Den inbjudne får då ett felmeddelande när man försöker gå med i familjen. Administratören informeras via e-post när en medlem har accepterat inbjudan till Familjekontot. 

Via Appen
Administratören lägger till familjemedlemmar genom att gå till Mer --> Familjekonto. Därefter klickar kunden på 'Lägg till familjemedlem' och bjuder in via E-post eller telefonnummer. Familjemedlemen får därefter inbjudan via mejl eller SMS.

Via Mina sidor
Administratören loggar in som familjeadmin och går därefter in på 'Familjemedlemmar'. Där väljer kunden om inbjudan till familjemedlemmen ska skickas via E-post eller telefonnummer.

Logga in.png

Bjud in till familj.png

Fick du svar på din fråga?