Parksters bidrag till klimatet

Parkster försöker bidra och göra sitt för att hjälpa klimatet, både långsiktigt och kortsiktigt. Vi är medvetna om att för att använda vår tjänst så behöver man köra till parkeringsplatsen och det vi vill göra för att kompensera för färden till och från denna är att plantera träd - vilket är en del av Parkster Plus. Det planteras ett träd för var 20:e parkering som görs via Parkster Plus. 

För trädplanteringen har vi ett samarbete med organisationen The Perfect World Foundation. De gör ett fantastiskt jobb för djur och natur i kris. Deras mål är att skapa en hållbar framtid för vår planet och vi på Parkster är stolta över att vara med och bidra. Hitintills har vi bidragit till att det har planterats ca 700 000 träd. Det är bland annat mangroveträd som har planterats i Kenya. 

Utöver plantering av träd gör Parkster även andra saker för att dra vårt strå till stacken - de som har tjänstebil kör elbilar och vi klimatkompenserar de flygresor Parksters anställda gör.

Läs mer här om Parksters bidrag till klimatet 🌳

Fick du svar på din fråga?