GDPR - Integritetspolicy

En samling av 6 artiklar
Följer Parkster GDPR?
Ja, vi följer GDPR! GDPR (dataskyddsförordningen) är en EU-lag som vi måste följa precis som vi följer alla andra lagar som gäller för Parkster.
Kan jag bli raderad ur Parksters system?
Ja, det kan du. Hör av dig till oss via e-post, kundtjanst@parkster.se så hjälper vi dig med detta.
Kan jag få ut de uppgifter som Parkster har sparat om mig?
Ja, det kan du. På Mina sidor kan du se vilka uppgifter vi har sparade om dig. Vill du få ut det samlade materialet kan du kontakta oss via kundtjanst@parkster.se så hjälper vi dig.
Vilka personuppgifter behandlas och varför?
Namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-postadress Dessa behandlar vi för att kunna identifiera dig som kontoinnehavare, utföra kreditprövning i de fall vi anser det nödvändigt, och för att kunna ta betalt för de tjänster som du använder hos oss. Telefonnummer och e-postadress används även i de fall vi behöver komma i kontakt med dig. Registreringsnummer Dessa uppgifter använder vi för att kunna identifiera vilket fordon som du har parkerat med via våra tjänster. Geografiska positioneringsdata Dessa uppgifter använder vi för att kunna assistera dig vid sökning på p-platser i ditt närområde. Använder du vår tjänst ’Överbetalningsskydd’ används även uppgifterna för att bedöma om du har lämnat området i ett fordon och om vi i sådant fall ska varna dig för överbetalningsrisk. Detta sker via Androids funktion ’Fysisk aktivitet’ och iOS funktion ’Rörelse och kondition’.
Hur lagras mina personuppgifter?
All data lagras inom EU/EES eller länder som säkerställer en adekvat skyddsnivå efter beslut av EU-kommissionen.
Hur länge lagrar Parkster mina personuppgifter?
Vi lagrar dina kontouppgifter så länge du är kvar som kund hos oss, eller så länge som en specifik lag kan kräva att vi sparar uppgifterna. Det finns exempelvis krav på hur länge vi behöver spara betalningsunderlag så som fakturor. Om du begär att dina uppgifter ska raderas får du information om vilka uppgifter som påverkas direkt och vilka som påverkas med fördröjning.