Hur länge lagrar Parkster mina personuppgifter?

Vi lagrar dina kontouppgifter så länge du är kvar som kund hos oss, eller så länge som en specifik lag kan kräva att vi sparar uppgifterna. Det finns exempelvis krav på hur länge vi behöver spara betalningsunderlag så som fakturor. Om du begär att dina uppgifter ska raderas får du information om vilka uppgifter som påverkas direkt och vilka som påverkas med fördröjning.

Fick du svar på din fråga?