Följer Parkster GDPR?

Ja, vi följer GDPR!

GDPR (dataskyddsförordningen) är en EU-lag som vi måste följa precis som vi följer alla andra lagar som gäller för Parkster.

Fick du svar på din fråga?