Hur fungerar Mina sidor för Företag?

När du skapar ett företagskonto så blir du automatiskt administratör för kontot. Det är administratören som 'äger' kontot men det är företaget som är betalningsansvarig.

Det är administratören som bestämmer vilka anställda som ska kunna parkera på företagets konto och kan bjuda in anställda via länk eller kod och det görs via ett backoffice som nås via Mina sidor. Det är endast administratören som kan bjuda in anställda men behöver du hjälp så kan vi såklart guida dig i hur du går tillväga. Vill du lägga till fler administratörer som kan administrera kontot så behöver du som administratör höra av sig till oss för att få hjälpa med detta.

Logga in på Mina sidor som administratör

Inloggningsuppgifter till Företagskontot får man i samband med att kontot skapas. Har man redan ett privat Parkster-konto och väljer att länka detta konto vid skapandet av Företagskontot så är det inloggningsuppgifterna till privat-kontot som används vid inloggning även när man skall administrera företagskontot. Vid inloggning får man då valet om man vill logga in som privat eller företagsadministratör.

Företag.png

 


Startsida för Mina sidor

Vyn ser ungefär likadan ut som för det privata kontot men med lite andra funktioner. På startsidan kan administratören se och hantera kontaktuppgifter, prismodell, betalmetod och byte av denna, val för aktivering/avaktivering för kontroll av registreringsnummer samt avsluta kontot. Val för att lägga till och ta bort registreringsnummer är tillgänglig från samtliga vyer.

Mina

 

 



Vy över anställda kopplade till kontot

Här kan man se alla anställda som är anslutna till företagskontot. Man kan även ta bort och bjuda in nya anställda. Inbjudan skickas via e-post eller mobilnummer. Man kan även skapa en kod som lämnas ut till den anställda som skall bjudas in.

ImBox655dbff51f1b64.00033343

 

 



Vy för parkeringar och kvitton

Här man kan se parkeringar utfärdade av samtliga anställda kopplade till kontot. Man kan även generera kvitto för önskade parkeringar genom att klicka i bocken brevid parkeringen och sedan klicka på knappen 'Generera kvitton'.

 

Företag4.png



Vy för abonnemang

Här kan man se alla abonnemang som är kopplade till företagskontot. Man kan även avsluta dem samt flytta dem från en anställd till en annan. Det görs via respektive knapp 'Byt innehavare' eller 'Avsluta'.

Företag5.png

 



Vy för fakturor

Här kan administratören se samtliga fakturor. Man kan se belopp, status på fakturan (betald/obetald) samt öppna fakturorna.  

ImBox655dc3a21410b0.63557741

Fick du svar på din fråga?