Hur startar jag en biljett via ett Företagskonto?

Starta biljett via app

Medarbetare köper biljetter via appen precis på samma sätt som när de genomför privata parkeringar via Parkster. Den enkla skillnaden är att de väljer ’Företag’ när de köper en biljett som ska bekostas av arbetsgivaren.

Företagsparkering 18.22.43.jpg

Starta biljett via SMS

För att starta en företagsparkering via SMS krävs det att kunden har ett Parkster-konto kopplat till ett Företagskonto. Den som vill starta biljett via SMS och placera biljetten på företaget SMS:ar enligt nedan.

SMS:a FÖRETAG ZONKOD REGNR till 0707 – 13 14 15

Exempel: FÖRETAG 12345 ABC123

För att avsluta skickas skickas följande
SMS:a AVSLUTA till 0707 - 13 14 15

Fick du svar på din fråga?