Jag har fått kontrollavgift trots giltig biljett via Parkster, vad gör jag?

Om du inte valt korrekt zonkod, registreringsnummer eller parkerat felaktigt på en parkeringsyta så får du en kontrollavgift av parkeringsvakten. 

Parkster utför inte bevakning på p-platser och är därmed inga utställare av kontrollavgifter/felparkeringsavgifter.

Anser du att kontrollavgiften är felaktigt utställd och du haft en korrekt och giltig biljett via Parkster? Kontakta oss på kundtjanst@parkster.se med en redogörelse över vad som skett. Vi tar gärna emot underlag på boten samt kvitto eller skärmdump på den aktiva biljetten vid tillfället. Vi kan därefter undersöka ärendet och orsaken till boten.

Önskar du överklaga boten? Då hänvisar vi dig att kontakta utställaren. Information om hur du går tillväga finner du på baksidan av boten. Behöver du ett kvitto för din biljett kan du ladda ner detta via Mina sidor.

Observera att det är aktuell skyltning på plats som gäller och att du alltid behöver ange korrekt registreringsnummer och välja rätt p-plats när du startar din parkering.

Fick du svar på din fråga?