Vad gället för kortdebitering?

Villkor för kortdebitering

  • Vi erbjuder betalning med VISA, Mastercard, VISA Electron och Maestro.
  • Order skapas den 16:e i månaden.
  • Fakturaperiod är från den 16:e - 15:e.
  • Mejl om kommande kortdebitering skickas ut den 16:e till kundens angivna e-postadress. I detta mejl finns en sammanställning av periodens avgifter.
  • Det görs totalt 3 debiteringsförsök, de infaller den 17:e , 18:e och 28:e.
  • En månad innan konto- eller kreditkortets giltighet löper ut, skickas ett mejl med information och uppmaning om att uppdatera sitt konto- eller kreditkort.

Uppskjuten fakturering/debitering
Uppskjuten fakturering/debitering innebär att du kan bli fakturerad/debiterad för flera fakturaperioder vid ett senare tillfälle. En fakturaperiod är från den 16:e - 15:e. 

Är den totala summan att fakturera lägre än 25 kronor så skjuts faktureringen upp till nästkommande månad. Fakturering sker dock minst en gång per kvartal. Är du ny kund så sker alltid fakturering nästkommande månad.

Har du en e-postadress registrerad på ditt konto så skickas ett mail med information om att faktureringen skjuts upp.

Uppskjuten fakturering/debitering gäller endast Privatkonto och Familjekonto.

Misslyckad debitering
Om vi ej kan genomföra debitering på angivet betalkort vid något av de tre försök som görs skickas det ut en faktura via brev. Då gäller samma villkor som för pappersfaktura (fakturaavgift på 29 SEK tillkommer).

Fick du svar på din fråga?