Vad gör jag om det inte fungerar att ladda bilen?

Skulle du mot förmodan uppleva tekniska problem i samband med start av din laddning rekommenderar vi dig att ta kontakt med laddoperatören.

Telefonnummer finns angivet på laddstolpen.

Fick du svar på din fråga?