Jag vill ha beloppet på värdeavin insatt på mitt konto, hur går jag till väga?

Vår fakturapartner Billogram kan återbetala beloppet på en värdeavi till det konto som den ursprungliga betalningen gjordes från. För att kunna göra detta så behövs en s.k. bankkvittens som underlag. Detta kan t.ex. vara ett skärmklipp av transaktionen i din internetbank (OBS! ett vanligt kontoutdrag räcker dessvärre inte). Följande information behöver framgår på underlaget:

  • Belopp
  • Betaldatum
  • Betalreferens/OCR-nummer
  • Bankgironummer
  • Kontonummer för utbetalning

Har du fått en värdeavi av Parkster/Billogram och önskar få beloppet insatt på ditt konto så kan du sända in ditt betalningsunderlag via denna länk.

Fick du svar på din fråga?