Hur startar man en biljett via ett Företagskonto?

 • Starta biljett via SMS
  För att starta en företagsparkering via SMS krävs det att du har ett Parkster-konto kopplat till ett Företagskonto. För att starta en biljett via SMS och placera kostnaden på företaget SMS:ar du 'FÖRETAG' enligt nedan.

  FÖRETAG ZONKOD REGNR till 0707 – 13 14 15

  För att avsluta skickas skickas följande
  AVSLUTA till 0707 - 13 14 15

  Starta biljett via app
  Du startar biljetten via appen precis på samma sätt som när du genomför privata parkeringar via Parkster. Den enkla skillnaden är att du väljer ’Företag’ när du köper en biljett som ska bekostas av arbetsgivaren.

  Företagsparkering.jpg

 • Fick du svar på din fråga?