Vad gör jag om det inte fungerar att ladda bilen?

  • Skulle du mot förmodan uppleva tekniska problem i samband med start av din laddning rekommenderar vi dig att ta kontakt med laddoperatören.

    Telefonnummer finns angivet på laddstolpen.

  • Fick du svar på din fråga?