Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

  • Är det så att du har ett särskilt parkeringstillstånd så kan det skilja sig åt vad som gäller för just parkeringsplatsen du önskar parkera på. 

    Parkering är inte alltid kostnadsfri för personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Parkeringsavgiften är en kommunal angelägenhet som varje kommun beslutar om. Håll därför utkik efter skyltningen på respektive parkeringsplats.

    Är du osäker på vad som gäller för just din kommun eller parkeringsyta? Kontakta din kommun eller parkeringsägare 😊

  • Fick du svar på din fråga?