Jag vill köpa biljett men får upp att jag måste ansöka om behörighet. Vad betyder detta?

  • På vissa p-platser behöver du ha en behörighet/parkeringstillstånd för att kunna parkera. Dessa finns oftast för personalparkeringar på ex. sjukhus eller för boendeparkering. Biljetter med behörighet kan endast köpas om du på förhand blivit beviljade behörighet. 

    Hur får jag behörighet? Detta får du via utsedda administratörer, vilket oftast är din närmsta chef eller förening. Information om vad som gäller för personalparkering med behörighet finner du oftast på arbetsplatsens intranät. 

  • Fick du svar på din fråga?