Vad är abonnemangsparkering?

  • På vissa p-platser som exempelvis har personal- eller boendeparkering erbjuds det abonnemangsparkering. Det innebär att abonnemanget gäller löpande per kalendermånad och din biljett förnyas automatiskt i förskott den 15:e månadsvis. Information och länkar för att starta ett abonnemang får du av din arbetsgivare, hyresvärd eller via parkeringsägarens hemsida.

    Du väljer startdatum samt anger det registreringsnummer som abonnemangsbiljetten skall var kopplad till. Du kan avsluta ditt abonnemang via Mina sidor. Observera att då förnyelse görs i förskott behöver abonnemanget avslutas senast den 14:e för att en ny biljett ej skall hinna skapas.

    Behöver du byta registreringsnummer kan du göra även det via Mina sidor eller via din aktiva biljett i appen. 

  • Fick du svar på din fråga?