Kan jag använda Parkster för att köpa biljett för boendeparkering?

  • Visst kan du det! 🏠

    Det finns olika lösningar för köp av boendebiljett, vad som gäller där du bor hittar du enklast via kommunen eller hyresvärdens hemsida eller intranät. I vissa fall krävs det t.ex. att man har ett boendetillstånd för att boendebiljett skall kunna köpas eller vara giltig. 

    Här kan du läsa mer om hur du köper en biljett via app eller SMS.

  • Fick du svar på din fråga?