Kan min långtidsbiljett förnyas automatiskt?

 • För långtidsbiljetter som gäller i en månad kan du aktivera automatisk förnyelse. Med detta abonnemang förnyas din biljett en månad i taget i samband med att den tidigare löper ut. Du kan avsluta den automatiska förnyelsen när som helst men tänk på att göra det innan en ny biljett har skapats.

  I appen

  1. Välj aktuell långtidsbiljett via 'Biljetter'.
  2. Klicka på 'Förläng biljett' och klicka i 'Förnya biljett automatiskt'
  3. För att genomföra aktiveringen av abonnemanget och samtidigt förlänga med en ny månadsbiljett, klicka på 'Förläng biljett för XXXXXX'

  För att avsluta abonnemanget, välj aktuell långtidsbiljett via 'Biljetter'. Klicka på 'Avsluta abonnemanget'.

  Via SMS

  1. Skicka ordet 'MA' till 0707-13 14 15.
   Exempel: MA

  För att du ska kunna starta automatisk förnyelse via SMS måste du ha en pågående månadsbiljett.

  För att avsluta abonnemanget skickar du ordet 'AVBRYT' till 0707-13 14 15
  Exempel: AVBRYT

 • Fick du svar på din fråga?