Jag har fått kontrollavgift trots att jag haft biljett via Parkster, vad ska jag göra?

  • Vad tråkigt att höra att du fått kontrollavgift 🙁

    Parkster utför inte bevakning på p-platser och är därmed inga utställare av kontrollavgifter/felparkeringsavgifter.

    Om du anser att du fått en felaktig kontrollavgift hänvisar vi dig att kontakta utställaren. Information om hur du går tillväga finner du på baksidan av boten. Behöver du ett kvitto för din biljett kan du ladda ner detta via Mina sidor.

    Observera att det är aktuell skyltning på plats som gäller och att du alltid behöver ange rätt registreringsnummer och välja rätt p-plats när du startar din parkering.

  • Fick du svar på din fråga?