Kostar det något att använda Parkster?

  • När du använder vår app utan tilläggstjänster och har valt en av våra kostnadsfria betalmetoder betalar du inte mer än den aktuella parkeringstaxan. Parkerar du med en av våra andra tjänster kan det tillkomma en serviceavgift per parkeringstillfälle, detta framgår i så fall på de skyltar du hittar i anslutning till p-platsen eller i de avtal du tecknar separat.

  • Fick du svar på din fråga?