Hur fungerar det på p-platser som har kameraavläsning?

  • För parkeringsplatser som har kameraavläsning kommer kameran på p-platsen att läsa av ditt registreringsnummer vid in- och utpassage 📷  En parkering som startas automatiskt via kameraavläsning blir alltid kopplad till ett privat konto (ej Företag-, I tjänsten- eller Familje-konto).

    På vissa p-platser startar du din parkering manuellt i appen, den avslutas sedan automatiskt vid utpassage. Vad som gäller på p-platsen framgår generellt via skyltningen men visas även i appen.

    Du aktiverar din bil via 'Fordon' i appen och klickar därefter på 'Kameraparkering' och väljer bilen som du vill aktivera kameraavläsningen på.

    Information om startad och avslutad biljett skickas via en notis till din telefon så se till att ha detta aktiverat via din telefons inställningar.

    Vi rekommenderar att endast aktivera denna tjänst om du kommer att parkera på en plats som har automatisk kameraparkering med Parkster.

  • Fick du svar på din fråga?