Hur fungerar det i p-hus som har bommar eller kameraavläsning?

  • För P-hus som har bommar eller kameraavläsning kan du aktivera automatisk kameraparkering. För att aktivera tjänsten går du till 'Automatisk kameraparkering' i menyn i appen. När du har aktiverat automatisk kameraparkering kommer en biljett att startas och avslutas automatiskt vid in- och utfart där kameraavläsning finns. Information om startad och avslutad biljett skickas via en notis till din telefon.

    Vi rekommenderar att aktivera denna tjänst endast om du vet om att du kommer att parkera på en plats som har automatisk kameraparkering med Parkster.

  • Fick du svar på din fråga?