Kommer appen ihåg den senaste stopptiden jag valde?

  • Javisst gör den det!

    Appen känner av vilken stopptid du senast valde och använder den som utgångspunkt vid din nästa parkering på samma p-plats. Om du inte vill ha samma stopptid som sist väljer du helt enkelt en ny med hjälp av slidern.

  • Fick du svar på din fråga?