Kostar det något att använda Parkster?

  • Du kan använda Parksters app utan några extra kostnader 🥳

    Vid SMS-parkering och vid nyttjande av våra tilläggstjänster kan det tillkomma en serviceavgift. För pappersfaktura tillkommer det en fakturaavgift på 29 kr.

  • Fick du svar på din fråga?