Hur kan jag se vilken taxa som gäller på p-platsen?

  • I vår app kan du se vilken taxa som gäller på p-platsen. Taxan samt övriga bestämmelser, såsom städdagar och p-förbud, framgår även via skyltning på p-platsen.

  • Fick du svar på din fråga?