Varför har jag ej fått faktura eller blivit debiterad?

  • Är dina parkeringsavgifter under 25 kr så väntar vi med att fakturera. Detta på grund av att undvika att fakturera småbelopp. Vi avvaktar i högst tre månader, därefter fakturerar vi dig oavsett belopp.

    Uppskjuten debitering innebär alltså att du kan bli debiterad för flertal parkeringar vid ett senare tillfälle. Har du en e-postadress registrerad på ditt konto får du ett mail om din uppskjutna debitering. 

    Som ny kund skickar vi din första faktura nästa gång den 16:e infaller, oavsett belopp.

  • Fick du svar på din fråga?