Hur lagras mina personuppgifter?

  • All data lagras inom EU/EES eller länder som säkerställer en adekvat skyddsnivå efter beslut av EU-kommissionen.

  • Fick du svar på din fråga?