Vilka personuppgifter behandlas och varför?

  • Namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-postadress behandlar vi för att kunna identifiera dig som kontoinnehavare, utföra kreditprövning i de fall vi anser det nödvändigt, och för att kunna ta betalt för de tjänster som du använder hos oss. Telefonnummer och e-postadress används även i de fall vi behöver komma i kontakt med dig.

    Registreringsnummer använder vi för att kunna identifiera vilket fordon som du har parkerat med genom våra tjänster.

    Geografiska positioneringsdata använder vi för att kunna assistera dig vid sökning på p-platser i ditt närområde.

  • Fick du svar på din fråga?