Följer Parkster GDPR?

  • Ja, vi följer GDPR

    GDPR, eller dataskyddsförordningen, är en EU-lag som vi måste följa precis som vi följer alla andra lagar som gäller för Parkster.

  • Fick du svar på din fråga?