Vad innebär ett överbetalningsskydd?

  • Som en del av Parkster Plus presenterar vi din nya bästa kompis som påminner dig om att avsluta din biljett när du kör från parkeringsplatsen. Ett bidrag till att förenkla din parkeringsvardag, helt enkelt 🚗

  • Fick du svar på din fråga?